รสนิยมทางศิลปะ คืออะไร

 

เรามีมาตั้งแต่เกิดไหม หรือ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ได้

 

มาทำการ เสริมสร้าง รสนิยมเฉพาะตัว ผ่านกระบวนการทำการค้นหา ทำความเข้าใจ และ บ่มเพาะรสนิยมทางศิลปะของคุณไปกับเรา

ผ่านการสังเกตุ การตั้งคำถาม การสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิด

ระหว่างการดูงานนิทรรศการที่หลากหลาย การเยี่ยมชมสตูดิโอศิลปิน และ การเยี่ยมชมบ้านผู้อยู่กับงานศิลปะ   ฯลฯ

 

สนใจ ติดต่อมาที่ manager@attagallery.com

 

เตรียมพบกันในปี 2566