ก็แค่ขยะชิ้นเดียว จะแคร์อะไร by Naidee Changmoh
  • Naidee Changmoh

  • ก็แค่ขยะชิ้นเดียว จะแคร์อะไร

  • 58cm x 26cm x 26cm
  • Ceramic

  • Object,2024

    Stoneware, hand build, engobe hand painted 1230 c

    50,000 THB +vat 7%
< >
ATTA GALLERY
ก็แค่ขยะชิ้นเดียว จะแคร์อะไร by Naidee Changmoh
Naidee Changmoh
ก็แค่ขยะชิ้นเดียว จะแคร์อะไร
Ceramic
58cm x 26cm x 26cm
CH000030